Obsługa kadrowo-płacowa

korzystanie z kalkulatoraZapewniamy rzetelną obsługę kadrowo-płacową w Pańskiej firmie. Monitorujemy wszelkie formalności w tym zakresie, a zwłaszcza w kwestiach dotyczących między innymi:

  • prowadzenia ewidencji urlopowej,
  • naliczania i wypłacania wynagrodzeń,
  • sporządzania listy płac,
  • przygotowywania dokumentów kadrowych, a w tym umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń, świadectw pracy i zaświadczeń o zarobkach,
  • prowadzenia teczek osobowych pracowników,
  • obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • przesyłania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u,
  • obsługi benefitów pracowniczych, na przykład ubezpieczeń grupowych, pakietów sportowych czy też medycznych.

Wszystkie powierzone zadania wykonujemy z dużą skrupulatnością. Dotrzymujemy wyznaczonych urzędowo terminów, a dokumentację kadrowo-płacową prowadzimy w ściśle uporządkowany sposób.