Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

pisanie na laptopie

Specjalizujemy się w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest jedną z form księgowości uproszczonej. Zamieszczane w niej wpisy dotyczące operacji gospodarczych pozwalają obliczyć podstawę opodatkowania. W KPiR powinny znaleźć się pozycje obejmujące:

  • przychody przedsiębiorstwa ze wszystkich źródeł,
  • wydatki związane z zakupem towarów i materiałów handlowych oraz związane z tym koszty uboczne,
  • wypłacane wynagrodzenia brutto pracowników,
  • koszty działalności badawczo-rozwojowej,
  • koszty związane np. z opłatami za wynajem lokalu oraz media,
  • część składek ZUS finansowanych przed pracodawcę.

Wymienione operacje księgujemy na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych, czyli paragonów fiskalnych, raportów dobowych oraz miesięcznych, dowodów opłat bankowych i pocztowych, faktur VAT czy też korygujących.

Kto musi prowadzić KPiR?

Do prowadzenia KPiR są zobowiązane firmy, które w danym roku obrotowym nie osiągnęły przychodów netto równych 2 milionom euro w polskiej walucie. Taka forma księgowości jest szczególnie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ z reguły nie mają skomplikowanej struktury finansowej. Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia łatwą kontrolę nad budżetem firmy, a także przejrzyste zestawienie jej wydatków oraz zysków.