Rozliczenia roczne PIT

kalkulator na dokumentach

Zajmujemy się rozliczeniami rocznymi PIT, a w tym zakresie obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Wśród deklaracji podatkowych, które przygotowujemy, znajdują się między innymi:

  • PIT-36 – odnosi się do podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Pozwala  na wspólne rozliczenie się małżonków i uwzględnienie między innymi ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, na dzieci czy też internet;
  • PIT-36L – odnosi się do podatku liniowego według stawki 19%. W tym przypadku nie stosuje się ulg podatkowych, kwoty wolnej od podatku, wspólnego rozliczenia z małżonkiem/małżonką oraz odliczania darowizn. Należy pamiętać, że dochody osiągane spoza działalności gospodarczej rozlicza się na osobnym druku PIT-37;
  • PIT- ZG- można ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku,
  • PIT-28 – deklaracje mają obowiązek złożyć przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby prowadzące najem, podnajem, dzierżawę czy też poddzierżawę poza działalnością gospodarczą.
  • PIT-37- to dokument, który muszą wypełnić osoby fizyczne osiągające dochody z różnych źródeł, w tym m.in. z pracy, emerytur, rent, zleceń czy umów o dzieło. Ten konkretny PIT jest przeznaczony dla podatników, których dochody rozliczane są przez płatnika. Pozwala na skorzystanie z róznych ulg i odliczeń podatkowych.
  • PIT-38- to ważny dokument, który pozwala osobom fizycznym wykazać dochody z zysków kapitałowych. W szczególności wskazujemy w niej dochody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach oraz z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Przesyłając tę deklarację, osoby fizyczne mogą zapewnić, że dokładnie rozliczają swoje dochody i przestrzegają odpowiednich przepisów.

 

Rozliczenie dochodów z pracy za granicą

Oferujemy rozliczenie dochodów z pracy za granicą. Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowany jest to proces, dlatego zapewniamy pełną obsługę. Przygotujemy odpowiednie rozliczenie, podpowiemy, z jakich ulg możesz skorzystać, a także poinformujemy, czy musisz składać deklarację PIT w Polsce. Wspieramy również podatników, którzy pracują dla polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju oraz osoby wykonujące obowiązki zawodowe na terenie Polski, ale dla zagranicznych pracodawców.